Privacyverklaring

 

Fysiotherapie Griffioen en van Waveren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we  u uitleggen hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Griffioen en van Waveren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Uw persoonsgegevens  verwerken wij alleen in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze  Privacyverklaring. Dit houdt in dat:

 

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de verwerking van declaraties naar uw Zorgverzekeraar,
 • Uw persoonsgegevens worden – na uw toestemming- gebruikt  bij schriftelijke rapportage  of mondeling overleg met ander zorgverleners, zoals uw huisarts of medisch specialist,
 • Uw e- mail adres wordt – na uw toestemming- gebruikt voor het klant-ervaringsonderzoek  door bureau Qualiview ( dit is een contractafspraak met de zorgverzekeraars),
 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij u inzage zullen geven in de door ons geregistreerde persoonsgegevens als u dit van ons vraagt.

 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door  Fysiotherapie Griffioen en van Waveren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces, de financiële afhandeling  van het behandelproces, de communicatie over het behandelproces met andere zorgverleners en het klantervaringsonderzoek

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of koopovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstellingen registreren wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • geboortedatum; 
 • Adres;
 • e-mailadres
 •  Telefoonnummer;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

 

Facebook Twitter Google+ Linkedin
Deel deze pagina op:

Openingstijden

LEMELERBERG 5

ma  8.00 - 20.00
di    7.00 - 18.00
wo  gesloten
do   8.00 - 20.00
vr    7.00 - 18.00

Tarieven

Klik hier om te zien welke tarieven wij hanteren

- fysiotherapie -
- manuele therapie -
- oedeemtherapie -


Lemelerberg 5 | 2402 ZN Alphen aan den Rijn

Lemelerberg 5
2402 ZN
Alphen aan den Rijn

Disclaimer | © 2017 - 2020 Fysiotherapiepraktijk Griffioen en Van Waveren / FIT FYSIO | Realisatie: Matthja.nl