Privacy-verklaring

 

 

Fitfysio Griffioen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we  u uitleggen hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FitFysio Griffioen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Uw persoonsgegevens  verwerken wij alleen in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit houdt in dat:

- Grondslag voor de vastgelegde persoonsgegevens is de behandelovereenkomst: Patiëntgegevens worden vastgelegd om het behandelproces en de financiële en administratieve afhandeling daarvan goed te laten verlopen.

-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

-Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt:

-Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de verwerking van declaraties naar u zelf of uw Zorgverzekeraar,

-Uw  persoonsgegevens kunnen -alleen na uw toestemming- worden gebruikt bij schriftelijke rapportage  of mondeling overleg met ander zorgverleners, zoals uw huisarts of medisch specialist,

-Uw e-mail adres wordt na- uw toestemming- beschikbaar gesteld voor het klant-ervaringsonderzoek door bureau Qualiview ( het klant-ervaringsonderzoek is een contractuele verplichting  van veel Zorgverzekeraars)

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Wij maken bij de communicatie met ander zorgverleners gebruik van het speciaal daarvoor ontwikkelde en beveiligde Zorgdomein-platform en de dienst Zorg-mail. De declaratieverwerking verloopt via het met certificaten beveiligde kanaal VECOZO.

Wij hebben met alle bij onze ICT en ( tele)communicatie betrokken ( derde) partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Al onze verwerkers werken volgens de Europese wet en regelgeving, de AVG.

Er is een uitzondering: Wij maken gebruik van Whatsapp, als service aan onze cliënten. Wij verwijzen voor de gebruikersvoorwaarden van Whatsapp naar de website van Whatsapp. 

Alle medewerkers van de praktijk hebben een geheim-houdingsverklaring ondertekend.

Wij zullen u inzage geven in de door ons geregistreerde persoonsgegevens als u dit van ons vraagt. U kunt zich hiervoor wenden tot uw fysiotherapeut/ behandelaar.

De volgende persoonsgegevens worden door ons geregistreerd:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • BSN;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • ID of paspoortnummer;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

 

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd  en de afwikkeling van de behandelovereenkomst.  En daarna gedurende  15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Voor vragen over deze privacy-policy kunt u zich wenden tot Yvonne Griffioen info@fysiopraktijk.net

.

Facebook Twitter Google+ Linkedin
Deel deze pagina op:

Openingstijden

LEMELERBERG 5

ma  8.00 - 20.00
di    7.00 - 18.00
wo  8.00 - 17.00
do   8.00 - 20.00
vr    7.00 - 18.00

Tarieven

- fysiotherapie -
- sportfysiotherapie -
- oedeemtherapie -


Lemelerberg 5 | 2402 ZN Alphen aan den Rijn

Lemelerberg 5
2402 ZN
Alphen aan den Rijn

Disclaimer | © 2017 - 2023 Fysiotherapiepraktijk Griffioen en Van Waveren / FIT FYSIO | Realisatie: Matthja.nl